Regulamin serwisu


1. Serwis diagnozuje dostarczony sprzęt pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
2. Czasy napraw wynoszą do 21 dni roboczych, chyba, że zostało ustalone z Klientem inaczej. Czas naprawy może zostać skorygowany o czas niezbędny na sprowadzenie ewentualnych części zamiennych.
3. Klient może wypożyczyć (w miarę dostępności) sprzęt zastępczy w cenie 150 zł netto (184,50 zł brutto) na czas naprawy - nie dłużej niż 2 tygodnie. Chyba, że okres naprawy wydłuża się z przyczyn niezależnych od Klienta.
4. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy w przypadku braku możliwości naprawy lub braku części zamiennych.
5. Serwis pobiera opłatę w wysokości 30% wartości części, dostępnych na zamówienie w przypadku rezygnacji Klienta z zamówionej już części lub 30% wartości faktury w formie zaliczki w przypadku kiedy ogólny koszt naprawy jest wyższy niż 2500 zł brutto. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakupu cześci i akcesoriów na specjalne zamówienie Klienta (czyli niedostępnych w stałej ofercie sklepu) nie ma możliwości zwrotu zamówionego elementu. Prosimy o przemyślane składanie zamówień
6. W przypadku braku możliwości naprawy, serwis zastrzega sobie ewentualność zwrotu sprzętu Klientowi z nieco odmiennymi objawami, niż widoczne przed podjęciem próby naprawy. Wynika to z charakterystyki i złożoności niektórych napraw, których przeprowadzenie wymaga ingerencji w strukturę elektroniki sprzętu.
7. W przypadku rezygnacji z naprawy po wykonaniu czynności diagnostycznych, Klient ponosi koszt pracy serwisu (diagnoza, rozebranie sprzętu, złożenie ponowne) w wysokości 90 zł. Do każdej faktury doliczany jest transport w wysokości 54 zł (po 27 zł w jedną stronę)
8. Na wykonane usługi serwis udziela 90 dni gwarancji. Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po przeprowadzeniu ponownej diagnostyki przez uprawnionego serwisanta firmy Restmag.
9. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji tzn. dostarczony sprzęt jest sprawny technicznie lub awaria obejmuje usterkę inną niż usunięta wcześniej przez serwis, serwisant wykona ponowną diagnostykę sprzętu po czym przedstawi kosztorys Klientowi na zasadach nowej usługi serwisowej.
10. Okres gwarancji jest liczony od momentu odebrania sprzętu przez Klienta, do jego ponownego dostarczenia do serwisu, bez względu na to, że ponowna usterka została zgłoszona znacznie wcześniej.
11. Warunkiem uwzględnienia usługi jako gwarancyjna jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu usługi, oraz dostarczenie sprzętu z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.
12. W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny naprawy, pomniejszony o koszt diagnostyki sprzętu w terminie 14 dni od odebrania sprzętu z serwisu.
13. Za wykonane usługi serwis wystawia faktury VAT. Zgodnie z obowiązującym prawem, do każdej ceny naprawy doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Faktury wystawiane są z odroczonym terminem płatności lub gotówkowe (wysyłka pobraniowa).
14. W przypadku wyboru formy płatności - przedpłata przelew, Klient powinien uregulować fakturę w terminie na niej podanym. W przypadku braku płatności w ustalonym na fakturze terminie, serwis wysyła powiadomienie drogą mailową z wezwaniem do zapłaty w ciągu kolejnych 7 dni. Dalszy brak wpłaty skutkować będzie automatyczną wysyłką sprzętu za pobraniem na adres Klienta. Nieodebranie sprzętu od kuriera w takim wypadku oznaczać będzie, że Klient sprzęt porzucił zgodnie z Art. 180 kc. Po kolejnych trzech miesiącach bez odpowiedzi ze strony Klienta porzucony sprzęt zostanie zutylizowany.
15. Po odesłaniu sprzętu kurierem, Klient ma obowiązek sprawdzić sprzęt. Ewentualne uwagi można zgłaszać w ciągu 3 dni od odebrania urządzenia - zostanie wówczas sporządzony protokół szkody powstałej w transporcie.
16. Po upływie 3 dni od odebrania sprzętu wszystkie zgłoszone usterki nie będące przedmiotem wcześniejszej naprawy będą traktowane bezwzględnie jako kolejna usługa naprawy sprzętu.
17. Firma Restmag Services ponosi odpowiedzialność za faktyczny stan sprzętu w momencie dostarczenia go do serwisu. Firma Restmag nie odpowiada zatem za szkody powstałe w transporcie do Klienta i od Klienta, z tej racji, że kurierzy nie są naszymi pracownikami. Serwis nie ma również wpływu na stopień zabezpieczenia sprzętu przez Klienta na czas transportu. W przypadku zaistnienia szkody powstałej w transporcie - reklamacje rozpatruje przewoźnik (firma DPD lub UPS)
18. Każdy ekspres do kawy, po naprawie odsyłany jest wyczyszczony. Jeśli sprzęt trafił do Państwa zanieczyszczony kawą oznacza to, że sprzęt musiał być nieprawidłowo transportowany, w związku z czym resztki kawy z młynka itp elementów mogły przedostać się na inne elementy sprzętu. Sytuacja taka zdarza się często, dlatego firma Restmag Services oświadcza, że sprzęty które opuszczają serwis, zawsze są oczyszczone z resztek kawy.
19. Klient ma obowiązek urządzenie zabezpieczyć do transportu w oryginalne opakowanie, stanowiące najlepsze z możliwych zabezpieczeń lub w opakowanie i wypełniacze niczym nie odbiegające od oryginału tzn: odpowiednie w stosunku do gabarytów i wagi sprzętu wypełniacze i styropiany. O konieczności porządnego zabezpieczenia paczki każdy Klient jest informowany na piśmie drogą elektroniczną przed odebraniem urządzenia. Stosując zbyt słabe zabezpieczenie, Klient naraża się na odrzucenie reklamacji przez przewoźnika w przypadku szkody powstałej w transporcie.
20. Informujemy, że gwarancją nie są objęte naprawy i czyszczenia sprzętu po zalaniu lub ingerencji cieczy (wilgoci). To znaczy, nie da się wyczyścić elektroniki, młynka lub innych podzespołów z cieczy w taki sposób, aby uodpornić je na kolejne tego typu zdarzenia. Awarie spowodowane oddziaływaniem wilgoci lub cieczy nie są zależne od jakości wykonanej usługi.